پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز جنگ سایبری بین ایران و ائتلافی از کشورهای غربی

رویارویی ایران و ائتلافی از کشورهای غربی به رهبری آمریکا به نبردی گرم نرسیده است، ولی جنگ الکترونیک در فضای سایبر یا نبرد کامپیوترها در دنیای مجازی شروع شده است. اریک اشمیت مدیر عامل شرکت گوگل می گوید که نباید مهارت غیر منتظره ی ایران را در این زمینه دست کم گرفت؛ کشوری که با قابلیتی خیره کننده نشان داده، قطعا یک تهدید برای امنیت سایبری دشمنان خود است.

مجید خیام دار گزارشی می دهد.