پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پخش اعترافات متهم به جاسوسی برای آمریکا در تلویزیون ایران

وزارت اطلاعات ایران خبر از دستاورد اطلاعاتی تازه ای داده: دستگیری یک جاسوس ایرانی تبار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. تلویزیون دولتی ایران، دیشب با پخش اعترافات فردی به نام 'امیر میرزا حکمتی' گفته او یک تحلیل گر اطلاعاتی سازمان جاسوسی آمریکاست که در ارتش آمریکا هم خدمت کرده است.

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.