پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد محمد موسوی خوئینی ها از خود

یک چهرۀ اصلاح طلب دیگر در جمهوری اسلامی ایران از سکوت خود در برابر رفتار گذشتۀ حکومت این کشور با منتقدانش ابراز تأسف کرده. محمد موسوی خوئینی ها گفته همچنان با نهضت آزادی مخالف است، اما بایست با اقدامات افراد خشن علیه آنها مخالفت می کرد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، بعضی مقامات پیشین جمهوری اسلامی انتقادها و 'خودانتقادی' هایی از این دست مطرح کرده اند.

مجید خیام دار، بی بی سی، گزارش می دهد.