پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قیمت بی‌سابقه دلار در بازار ایران

ارزش پول ایران به پایین ترین میزان خود در برابر دلار رسید. امروز یک دلار در بازار آزاد، ۱۵۳۰ تومان فروخته شد. روند کاهش ارزش پول در ماهها و هفته های اخیر ادامه داشته است.این کاهش در سه روز اخیر سرعتی داشته است که در پانزده سال گذشته بی سابقه بود. مقام های رسمی بانک مرکزی ایران هنوز واکنشی نشان نداده اند و تنها از پیش فروش سکه برای جذب نقدینگی خبر دادند. سیاستی که به نظر می رسد تلاشی تازه برای آرام کردن بازار ارز و طلا باشد.

علی قدیمی گزارش می دهد.