پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه کشمکش بر سر مدیریت دانشگاه آزاد

در تازه ترین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد، اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس هیات امنا ابقا شد و تصمیم گیری درباره رییس دانشگاه آزاد به بعد موکول شد.چند سالی است که موضوع اداره دانشگاه آزاد به جنجالی تبدیل شده که پای عالی ترین مقامهای دولتی هم به آن کشیده شده. تا حالا تلاشهایی صورت گرفت تا به سه دهه ریاست عبدالله جاسبی از حامیان هاشمی رفسنجانی بر این دانشگاه پایان داده شود، ولی این تلاشها دست کم تا جلسه امروز نتیجه ای نداشته است.

مسعود آذر، بی بی سی، گزارش می دهد.