پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه کشمکش تجاری ایران و امارات

با ادامه کشمکش های سیاسی میان ایران و امارات، دولت ایران مبادلات اعتباری با امارات را قطع کرد.غلامرضا مصباحی مقدم، از نمایندگان مجلس می گوید، علت این اقدام رفتارهای غیر منطقی امارات با ایران بوده. امارات بزرگ ترین شریک تجاری ایران است.

علی قدیمی،بی بی سی، گزارش می دهد