تخریب یک حمام تاریخی در بابل

حمام صفوی حق نشر عکس yyy
Image caption ظاهرا هدف تخریب حمام دوران صفوی در بابل، احداث پارکینگ در بازارچه مجاور بوده است

چهل درصد از یک حمام تاریخی متعلق به دوران صفویه توسط شهرداری شهر بابل در شمال ایران تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، پس از اقدام شهرداری به تخریب، با تلاش یگان میراث فرهنگی، پلیس و دادگستری بابل از تخریب بیشتر این حمام جلوگیری شد.

علیرضا صادقی امیری دبیر انجمن سپید پارس به خبرگزاری میراث خبر فرهنگی گفت: "شهرداری بابل صبح روز جمعه دوم دیماه به طرز غافلگیر کننده ای اقدام به تخریب حمام میرزا یوسف ملکی کرد."

او گفت که شهرداری بابل به قصد احداث پارکینگ عمومی در بازارچه "چهار شمع پیش" اقدام به تخریب حمام تاریخی میرزا یوسف ملکی کرده است.

به گفته آقای صادقی امیری در حالیکه سازمان میراث فرهنگی با تغییر کاربری این حمام مخالف بوده است، "بنابر توافقاتی بین وارثان این حمام و شهرداری به شرط اجازه ۲۰ تا ۲۴ ماهه برای کاربری پارکینگ، مجوز تخریب آن از سوی شهرداری صادر شده بود."

حمام میرزا یوسف ملکی که در آبان ۱۳۷۸ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده و تا دو ماه پیش در دو نوبت مردانه و زنانه مورد استفاه عمومی بوده است.

روند خروج بناهایی که در فهرست آثار ملی قرار می گیرند ولی به دلیل داشتن مالک خصوصی و شکایت مالک، پس از مدتی از این فهرست خارج می شوند، ادامه دارد.

روز هفتم مرداد امسال در پی صدور حکمی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج خانه صداقت (یکی از بناهای تاریخی منطقه منیریه در محدوده سنگلج تهران) از فهرست آثار ملی، تخریب این خانه از سوی مالک آغاز شد.

سال گذشته نیز سرای قاجاری دلگشا در خیابان ۱۵ خرداد روبه روی میدان ارگ تهران در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج از فهرست آثار ملی، تخریب و گودبرداری شد.

به گفته امید غنمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی "تمام احکام خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، تنها با تکیه قضات دیوان عدالت اداری بر نظریه ارائه شده سال ۱۳۶۲شورای نگهبان استوار است که بر اساس آن، ثبت آثار تاریخی که مالک خصوصی دارند، شرعاً درست نیست."

اما به گفته او قانونی دیگر در سال ۱۳۷۵ برای تخریب‌کنندگان آثار تاریخی، مجازات تعیین کرده است.

آقای علویان صدر همچنین از تنظیم لایحه ای خبر داده که در کمیسیون حقوقی دولت برای تقدیم به مجلس در حال بررسی است.

مطالب مرتبط