پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سلامتیان از تجربه نمایندگی در مجلس ایران می گوید

در ادامه سلسله مطالب ما به مناسبت انتخابات مجلس آینده امروز به پاریس می رویم و تجربه یکی دیگر از نمایندگان سابق مجلس را از نماینده بودن می بینیم .

احمد سلامتیان نماینده دوره اول مجلسِ پس از انقلاب که البته نتوانست دوره نمایندگی اش را به آخر برساند