پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلال در ترافیک تنگه هرمز؛ نظامی یا سایبری؟

جنگ لفظی میان آمریکا و ایران بر سر بستن تنگه هرمز بالا گرفته است. ایران می گوید" بستن تنگه هرمز آب خوردن است" و آمریکا گفته هیچ گونه اختلالی در ترافیک این تنگه را بَر نمی تابد. بعضی معتقدند حرفهای ایران بلوف سیاسی است، اما گروهی دیگر، از امکانات جدید ایران برای اختلال در ترافیک تنگه هرمز صحبت می کنند. امکاناتی مانند وی تی اس یا سیستم کنترل ترافیک دریایی کشتی در بندر شهید رجایی.

شهریار صیامی گزارش می‌دهد