پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فاصله‌گرفتن مقامات ایران از تهدید بستن تنگه هرمز

رزمایش نظامی ده روزه ایران در تنگه هرمز ادامه دارد. تهدیدهای ضمنی ایران به بستن تنگه هرمز واکنش های مختلفی را در جهان به دنبال داشت. آمریکا گفت بستن تنگه هرمز را بی پاسخ نخواهد گذاشت. عده ای فروش جنگ افزارهای نظامی به عربستان سعودی و امارات را هم واکنش دیگر آمریکا به تهدیدهای ایران تلقی کردند. بازارهای نفت هم نه به آن شدت که انتظار می رفت ولی از این تهدیدها تاثیر پذیرفت. یکی از اعضای مجلس ایران امروز گفت رزمایش نظامی ده روزه در تنگه هرمز به معنای بستن این تنگه نیست بلکه نشان دهنده توان ایران برای حفظ امنیت این گذرگاه استراتژیک است. ایران بعد از چند روز تهدید ضمنی به بستن تنگه هرمز امروز گفته است به هیچ وجه قصد ندارد این آبراه تجارتی مهم را ببندد. در همین حال، مقام های ایران گزارش های قبلی خبرگزاری های ایران را تکذیب کرده اند که گفته بودند ایران امروز در ادامه مانورهایش در خلیج فارس موشک هایی دور برد آزمایش کرده است.

کسری ناجی گزارش می دهد.