پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزمایش موشکی ایران در خلیج فارس

ایران می گوید در خلیج فارس موشکهای ضد هوایی میانبرد و اژدرهای ضد کشتی آزمایش کرده. این بخشی از رزمایش ده روزۀ ایران در خلیج فارس است که در آن بستن تنگۀ استراتژیک هرمز را هم تمرین کرده. در همین حال، آمریکا قرارداد فروش سه و نیم میلیارد دلار موشک ضد هوایی پیشرفته را به امارات متحدۀ عربی امضا کرد. پیشتر هم از توافقش برای فروش سی میلیارد دلار هواپیما و هلیکوپتر پیشرفته به عربستان خبرداده بود.

مجید خیام دار، خبرنگار بی بی سی، گزارش می دهد.