پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین کار اوباما در سال ۲۰۱۱: تحریم بانک مرکزی ایران

آمریکا یکی از مهمترین ابزارهای خود برای فلج کردن اقتصاد ایران را به کار گرفت... تحریم معامله با بانک مرکزی ایران!.. باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا با امضای قانونی داد و ستد با تمام موسسات مالی طرف قرارداد بانک مرکزی ایران را ممنوع کرد. مقامهای اقتصادی ایران می گویند که جهان آمریکا را سرزنش خواهد کرد و به این تصمیم خواهد خندید. ولی در تهران قیمت دلار در بازار ارز به سرعت بالا رفت و تمام رکوردهای پیشین را شکست. این تحریمها چه بهایی را به ایران تحمیل می کند و آیا خواهد توانست مسیر ایران را عوض کند؟

سعید توفیقی، گزارش می دهد.