پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر بحران بازار ارز و طلا بر وضعیت مسکن در ایران

مسکن به طور سنتی یکی از بخش های جذاب برای سرمایه گذاری و در دوره هایی محلی برای جذب سرمایه های سرگردان بوده است، گرچه چند سالی است که وارد رکود شده است. اما شرایط پرتنش بازار ارز چه تاثیری بر بخش مسکن داشته است؟

علی قدیمی گزارش می‌دهد