پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزمایش چند موشک تازه در آخرین روز مانور دریایی ایران

مقام های نظامی ایران از آزمایش چند موشک تازه در جریان مانور دریایی در آبهای جنوب این کشور خبر داده اند. این موشک ها در آخرین روز از مانور ولایت ۹۰ آزمایش شده است. ایران گفته که جمعی از ناظران بین المللی از کشورهای همسایه از نزدیک شاهد مراحل مختلف این مانور دریایی و پرتاب موشک ها بوده اند. فرانسه آزمایش این موشک ها در نزدیکی تنگه هرمز را باعث تاسف خوانده است.

مهین شفائی گزارش می‌دهد