پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ذبیح الله بخشی درگذشت

ذبیح الله بخشی معروف به حاج بخشی درگذشت. آقای بخشی یکی از طرفداران پر و پا قرص حکومت ایران بود. او طرفداری از حکومت را از جبهه های جنگ شروع کرد. بعد از جنگ، او با طرفدارانش به خیابان می آمد و با آنچه بدحجابی می خواند مبارزه می کرد.

فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد.