پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جزییات تغییر در نظام آموزشی ایران

آموزش و پرورش ایران می‌گوید از سال آینده با تغییر نظام آموزشی کشور، یک میلیون دانش آموز کلاس پنجمی به کلاس ششم ابتدایی می‌روند و به طور رسمی نظام آموزشی جدید ایران اجرا می شود. تغییر نظام آموزشی نگرانی‌هایی را در بین نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی به همراه داشت، اما با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر می‌رسد که تمام کارهای قانونی برای انجام این تغییر انجام شده و راهی جز اجرای آن نیست.

مسعود آذر نگاهی دارد به جزییات این تغییر.