پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق اولیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفت ایران

کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفت ایران توافقی اولیه کرده‌اند. توافقی که می تواند به اقتصاد ایران ضربه ای کاری وارد کند. وقتی این توافق قطعی شود، ایران باید برای حدود بیست درصد از صادرات نفتش دنبال مشتری تازه بگردد. احتمالا در آسیا. از آن طرف وزیر دارایی آمریکا قرار است به زودی راهی چین و ژاپن شود تا مشتری های پر و پا قرص نفت ایران را از معامله با ایران منصرف کند. همین چند روز پیش آمریکا شرکت هایی را تحریم کرد که با بانک مرکزی ایران معامله می کنند. اقدامی که در بازار ارز ایران تلاطم انداخت. ایران هنوز میدان را خالی نکرده. کشورهای تشنه به انرژی آسیا هم هنوز رغبتی آنچنانی به همراهی با غرب نشان نداده اند. اما آیا جنگ علیه اقتصاد ایران به رهبری آمریکا به نقطه اوج خود نزدیک می شود؟

اول گزارشی ببینیم از امیر پایور.