پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با احمد منتظری درباره دلایل نگارش نامه دوم او به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران