پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بریتانیا پیشرفته‌ترین ناو جنگی خود را به خلیج فارس می‌فرستد

در پی بحث های چند هفته اخیر در مورد احتمال بستن تنگه هرمز توسط ایران، وزیر دفاع بریتانیا گفت که چنین اقدامی غیرقانونی و ناممکن خواهد بود. این کشور اکنون پیشرفته ترین ناو جنگی خود را هم به خلیج فارس می فرستد.