پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر افزایش قیمت دلار بر تولید و تجارت ایران

آثار افزایش شدید قیمت دلار در تولید و تجارت ایران دیده می شود. امروز دلار آمریکا یکبار دیگر به ۱۷۰۰ تومان رسید. خیلی از شرکتهایی که قیمت خدمات و محصولاتشان تابعی از نرخ دلار است نگران شده‌اند. بعضی کسب و کارشان نیمه تعطیل است و بقیه هم برای نجات، دست به دامان دولت شده اند.

امیر پایور گزارش می دهد