پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رد صلاحیت عده ای زیادی از نمایندگان مجلس ایران

صلاحیت یک سیاستمدار ایرانی، دائم در حال محک خوردن است. در هر انتخابات، هر چهار سال یکبار. و هربار، بسیاری از آنها که قبلا صلاحیت داشتند، دیگر ندارند. صلاحیت بسیاری از کسانی که منتقد دولت آقای احمدی نژاد بودند، عده ای از نمایندگان اصولگرا و عده ای از نمایندگان اصلاح طلب در کمیته های اجرایی وزارت کشور، رد شد. سایت های نزدیک به اصول گراها از دست های پنهان جریان انحرافی می گویند و در صدر آن از اسفندیار رحیم مشایی، از نزدیکان رئیس جمهوری ایران، نام می برند. آیا تیم رئیس جمهوری می تواند روی سرنوشت کسانی تاثیر بگذارد که می خواهند نماینده مردم باشند، نقطه اشتراک رد صلاحیت شده ها چیست؟

مجید خیام دار گزارش می دهد.