پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فشار آمریکا به چین برای تحریم نفتی ایران

وزیر دارایی آمریکا امروز برای گفتگو درباره تحریم ایران وارد پکن، پایتخت چین، شد. تیموتی گایتنر ،خواستار این است که، چینی ها را در جنگ اقتصادی با ایران همراه کند. همزمان، وزیر خارجه ژاپن هم به امارات متحده رفت تا جایگزینی برای نفت ایران را بررسی کند.

امیر پایور گزارش می دهد