پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اهداف افزایش بهره بانکی و پیامدهای احتمالی آن

شورای پول و اعتبار در ایران تصویب کرده که نرخ سود بانکی از تورم بیشتر باشد. به این ترتیب، انتظار می رود سود بانکی سپرده های دراز مدت دستکم به 21 درصد برسد. جزئیات این مصوبه هفته آینده اعلام می شود. سئوال این است که آیا این مصوبه می تواند آرامش را به بازار ارز و طلا برگرداند؟

امیر پایور گزارش می دهد.

.