پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه بحران کاهش ارزش ریال

در ایران بحران کاهش ارزش ریال که اخیرا ساعت به ساعت تشدید می شود نگرانی های زیادی را درباره آینده اقتصادی ایران مطرح کرده است. دولت محمود احمدی نژاد در مقابل این بحران سکوت کرده و حالا به علت این تعلل مورد انتقاد کسانی قرار گرفته که در داخل ایران تا همین اواخر از عملکرد دولت حمایت می کردند.

کسری ناجی گزارش می دهد.