پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تأکید آیت الله خامنه ای بر ایستادگی حکومت ایران

رهبر ایران می گوید کشورش از برنامه های هسته ای عقب نمی نشیند. آیت الله خامنه ای به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در نماز جمعه تهران صحبت می کرد. به رغم فشارها علیه ایران و احتمال حمله نظامی، آقای خامنه ای بر مواضع قبلی اش در مقابل غرب تاکید کرد و حرفهای تندی زد. کسری ناجی گزارش می دهد.