پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پسران جوان، بیشترین کاربران اینترنت در ایران

سازمان آمار ایران می گوید بیشتر کاربران اینترنت در ایران پسران جوان هستند. این سازمان، در گزارشی که در مورد نفوذ اینترنت در ایران در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ منتشر کرده، ضریب نفوذ اینترنت در این کشور را ۱۴.۷ درصد اعلام کرده و گفته ۱۱ میلیون نفر در ایران، دست کم یکبار در سال، از اینترنت استفاده می کنند. علی همدانی و جزییات بیشتر.