پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه انتقادها از بودجه پیشنهادی دولت ایران

دولت ایران بودجه سال آینده را طوری نوشته که با وجود تحریمها، انگار قرار نیست آب از آب تکان بخورد. این نظر بعضی نماینده های مجلس است درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ایران. همین منتقدان دولت می گویند وابستگی درآمدها به نفت در سند دخل و خرج دولت خیلی بالاست. گزارش امیر پایور را ببینیم از انتقادها به بودجه ایران.