پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خدمت سربازی در ایران

خدمت سربازی دو سال از عمر جمعی از پسران ایرانی را می گیرد. راه فراری هم ندارد جز معافیت که گرفتنش چندان هم آسان نیست. اما برای خیلی ها که دنبال ازدواج و به قول معروف سر و سامان دادن به زندگیشان هستند سربازی وقفه ای است در راه پول درآوردن. حقوق کمش پول توجیبی است و با حقوقش هیچ پدرزن آینده ای دخترش را خانه بخت نمی فرستد. چقدر است؟گزارش نگین شیرآقایی.