پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کره جنوبی هم در جستجوی جایگزین نفت ایران است

شاید هیچوقت به اندازه الان، رهبران کشورهای آسیایی محتاج نفت همزمان به خاورمیانه سفر نکرده باشند. پس از مقامهای چین و ژاپن اینبار نوبت رییس جمهوری کره جنوبی است که راهی کشورهای عربی شده. نقطه مشترک همه آنها: بزرگترین خریداران نفت ایران و تلاش برای جایگزین کردن این نفت. همچنین امروز بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان گفت حمل محموله های نفتی ایران را به حال تعلیق درآورده. شریان اقتصادی ایران به شدت در حال تنگ شدن است. ایا نهایتا کشورهای دوست و همسایه ایران حاضرند نفت این کشور را جایگزین کنند و چرا؟ گزارش امیر پایور.