پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی ایران و اسرائیل از شدت بحران

طی هفته های گذشته گزارش های زیادی درباره نقشه اسراییل برای حمله نظامی اسراییل به مراکز اتمی ایران و مخالفت پنهانی آمریکا با این اقدام منتشر شده است. ایران وعده داده که به هر گونه حمله خارجی به شدت پاسخ خواهد داد. گفته می شود که اسراییل خود دارای زرادخانه هسته ای است هرچند دولت اسراییل از تایید یا تکذیب این موضوع خودداری می کند.

کامبیز فتاحی گزارش می دهد.