پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی از فضای پرتنش در خلیج فارس

تنش در خلیج فارس با بالا گرفتن تحریم های نفتی علیه ایران و تهدیدهای ایران به بستن تنگه هرمز رو به افزایش بوده است. همکارمان کسری ناجی که اخیرا یک ناو هواپیمابر آمریکا را هنگام عبور از خلیج فارس و تنگه هرمز همراهی می کرد در گزارشی می گوید که تنش به قدری است که یک برخورد کوچک می تواند به یک درگیری بزرگ منجر شود.

کسری ناجی گزارش مي‌دهد.