اسامی نامزدهای پیروز در نهمین دوره انتخابات مجلس

حق نشر عکس BBC World Service

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، روز جمعه دوازدهم اسفند در ایران و در غیاب احزاب اصلاح طلب برگزار شد.

جدیدترین اسامی نامزدهای پیروز در نهمین دوره انتخابات مجلس بر اساس اعلام وزارت کشور ایران که مجری انتخابات است، به شرح زیر اعلام شده است:

پورتال وزارت کشور ایران و آخرین نتایج انتخابت مجلس نهم

این نامزدها بر اساس گزارش وزارت کشور ایران، موفق شده اند دست کم یک چهارم کل آرا (۲۵درصد کل آرای اخذ شده) را به دست بیاورند. نامزدهایی که بیشترین آرا را به خود اختصاص داده اند اما حائز ۲۵ درصد آرا نیستند، به دور دوم انتخابات راه پیدا می کنند. وزارت کشور ایران هنوز زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات را اعلام نکرده است.

مطابق قانون انتخابات ایران، پیروزی نهایی این نامزدها باید به تایید شورای نگهبان که نهاد ناظر بر انتخابات مجلس است، برسد.

مجلس ایران ۲۹۰ کرسی دارد و مطابق برنامه، نهمین دوره قانونگذاری آن هفتم خرداد سال ۱۳۹۱ به ریاست مسن‌ترین فردی که در جریان برگزاری انتخابات رای آورده، افتتاح می شود.