فقط پنج نماینده تهران در دوره اول انتخابات مجلس نهم معلوم شدند

حق نشر عکس BBC World Service

نتایج نهایی شمارش آراء در تهران نشان می دهد که از میان ۳۰ کرسی نمایندگی این شهر در مجلس، وضعیت ۵ کرسی در دور اول انتخابات مشخص شده و تعیین سرنوشت ۲۵ کرسی دیگر به علت اینکه نامزدهای تهران نتوانستند یک چهارم کل آراء اخذ شده را به خود اختصاص دهند، به مرحله دوم انتخابات کشیده شده است.

شورای نگهبان و وزارت کشور ایران به عنوان ناظر و و مجری انتخابات مجلس، هنوز زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات را اعلام نکرده اند.

تهران به عنوان پایتخت ایران ۳۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس را در اختیار دارد.

۳۰ نامزد پیشتاز در تصاحب کرسی های تهران
۱ غلامعلی حداد عادل ۴۰۵ هزار و ۵۳ رای جبهه متحد و جبهه پایداری
۲ علیرضا مرندی ۷۰۹ هزار و ۳۹۱ رای جبهه متحد و جبهه پایداری
۳ حسن ابوترابی فرد ۶۹۳ هزار و ۳۸۴ رای جبهه متحد
۴ مرتضی آقاتهرانی ۶۹۰ هزار و ۸۱ رای جبهه پایداری
۵ مسعود میرکاظمی ۵۸۵ هزار و ۲۲۸ رای جبهه متحد و جبهه پایداری
۶ بیژن نوباوه وطن ۴۸۱ هزار و ۹۹۱ رای جبهه متحد
۷ احمد توکلی ۴۸۱ هزار و ۲۴۷۱۲ رای جبهه متحد
۸ اسماعیل کوثری ۴۷۷ هزار و ۴۰۵ رای جبهه متحد و جبهه پایداری
۹ علی مطهری ۴۴۶ هزار و ۱۵۸ رای صدای ملت
۱۰ روح الله حسینیان ۴۳۲ هزار و ۶۱۵ رای جبهه پایداری
۱۱ علی اصغر زارعی ۴۱۳ هزار و ۷۰۸ رای جبهه پایداری
۱۲ علیرضا زاکانی ۳۹۹ هزار و ۱۹۹ رای جبهه متحد
۱۳ حسین مظفر ۳۹۹ هزار و ۱۴ رای جبهه متحد
۱۴ زهره طبیب زاده نوری ۳۹۵ هزار و ۶۵۶ رای جبهه متحد و جبهه پایداری
۱۵ محمد سلیمانی ۳۸۹ هزار و ۲۵۶ رای جبهه پایداری
۱۶ غلامرضا مصباحی مقدم ۳۸۹ هزار و ۱۹ رای جبهه متحد
۱۷ مهدی هاشمی ۳۷۷ هزار و ۳۶۶ رای جبهه پایداری
۱۸ محمود نبویان ۳۷۰ هزار و ۳۷ رای جبهه پایداری
۱۹ مهدی کوچک زاده ۳۶۷ هزار و ۷۴۰ رای جبهه پایداری
۲۰ مهرداد بذرپاش ۳۵۱ هزار و ۵۲۵ رای جبهه متحد
۲۱ حمید رسایی ۳۵۱ هزار و ۳۳۱ رای جبهه متحد
۲۲ الیاس نادران ۳۴۸ هزار و ۱۹۶ رای جبهه متحد
۲۳ لاله افتخاری ۳۳۸هزار و ۶۴۲ رای جبهه متحد
۲۴ مجتبی رحماندوست ۳۳۸ هزار و ۸۸ رای جبهه متحد
۲۵ محمدرضا باهنر ۳۳۲هزار و ۵۹۱ رای جبهه متحد
۲۶ حسین فدایی آشتیانی ۳۳۰ هزار و ۹۴۰ رای جبهه متحد
۲۷ پرویز سروری ۳۲۴ هزار و ۶۷۹ رای جبهه متحد
۲۸ فاطمه آلیا ۳۱۸ هزار و ۴۹۸ رای جبهه پایداری
۲۹ فاطمه رهبر ۳۱۶ هزار و ۸۰۸ رای جبهه متحد
۳۰ حسین نجابت ۳۰۶ هزار و ۱۹۴ رای جبهه متحد