پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحویل سال برای ایرانیان دور از وطن

نوروز همانطور که برای خیلی ها بهانه ای برای شادی و سرور است، برای گروهی دیگر یادآور سالهای دور از خانه است. از پناهنده گرفته تا دانشجو، خیلی پیش می آید که کسی پای هفت سین خانواده اش نباشد، بعضیها هم در شهر خودشان به خاطر شغلشان نمی توانند برای تحویل سال در کنار خانواده باشد. پناه فرهادبهمن همراه شده با گروهی از ایرانیان دور از خانه هنگام تحویل سال ۱۳۹۱