پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش بر سر خرید نفت ایران ادامه دارد

یک روز بعد از انتشار خبر معاف شدن 11 کشور جهان از جمله ژاپن از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، توکیو از تصمیم واشنگتن استقبال کرد. ژاپن گفته با این حال به کاهش واردات نفت از ایران ادامه می دهد. اما چین دیگر قدرت اقتصادی بزرگ آسیا، از خرید نفت ایران دفاع کرده است.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.