پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه ویژه بی بی سی نوروز ۱۳۹۱ قسمت اول

تلویزیون فارسی بی بی سی، روز اول فروردین ۱۳۹۱ برنامه ویژه ای برای تحویل سال ترتیب داده بود. این برنامه از ۴۵ دقیقه پیش از آغاز سال ۱۳۹۱ آغاز شد و تا سه ساعت بعد از آن ادامه پیدا کرد. در این برنامه نوروزی هنرمندان ایرانی، افغان و تاجیک شرکت داشتند. میزبانان این برنامه نفیسه کوهنورد، بهزاد بلور و علی همدانی بودند.