کوروش؛‌ بزرگترین شخصیت ایران‌زمین به انتخاب مخاطبان بی‌بی‌سی

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در پی رای گیری از مخاطبان وبسایت، تلویزیون و رادیوی فارسی بی‌بی‌سی برای انتخاب بزرگترین شخصیت ایران زمین، آنها کوروش، پادشاه هخامنشی را به عنوان نفر اول انتخاب کردند.

مخاطبان ما از طریق رای دادن در وبسایت و همچنین ارسال پیامک در روزهای گذشته در این رای گیری شرکت کردند.

مجموعه بزرگان ایران زمین

بی‌بی‌سی فارسی در نوروز امسال، طی یک مجموعه برنامه در تلویزیون، وبسایت و رادیوی خود، انتخاب بزرگترین شخصیت تاریخ ایران زمین را به رای مخاطبانش گذاشت.

در ابتدا گروهی از کارشناسان و شخصیت های دانشگاهی طی بحثی طولانی شش شخصیت برجسته تاریخ ایران زمین را از میان چهره های پیشنهادی شما برگزیدند.

این شش نفر زرتشت، کوروش، فردوسی، ابوعلی سینا، حافظ و مصدق بودند که به رای مخاطبان گذاشته شدند.

لازم به ذکر است که این رای گیری، یک نظرسنجی علمی نبود و نتیجه حاصل از آن، تنها نظر بخشی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی است و لزوما نظر کلی فارسی زبانان را بازتاب نمی دهد.

در مورد هر یک از این شخصیت ها فیلمی ساخته شده که در ایام نوروز از تلویزیون و سایت فارسی بی سی سی پخش شد.

برای دیدن این فیلم ها و همچنین مطالب مرتبط دیگر از جمله دیدگاه چهره های معاصر درباره آنان، به صفحه ویژه بزرگان ایران زمین مراجعه کنید.

مطالب مرتبط