با مازیار جبرانی، کمدین ایرانی-آمریکایی

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از جمله اتفاق هایی که در سال ۱۳۹۰ افتاد این بود که مردم جهان بالاخره حسنی مبارک را روی تخت دیدند. او روی تخت روان به دادگاهی رفت که می خواهد حالا حالاها جرایم او را بشمارد. رئیس جمهوری پیشین مصر که سی سالی می شد در قدرت بود، حالا روزگارش طور دیگری شده است.

ماز جبرانی، کمدین ایرانی هم توجهش به این موضوع جلب شده است.

مطالب مرتبط