پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیش بینی گری سیک از آینده مذاکرات هسته ای با ایران

گری سیک، مسئول پیشین ایران در شورای امنیت ملی آمریکا و تحلیلگر موسسه خاورمیانه دانشگاه کلمبیاست. در مصاحبه اختصاصی بی بی سی فارسی با او در مورد مذاکرات ایران و 5 + 1 ، از او پرسیدیم آینده این مذاکرات را چگونه پیش بینی می کند.