پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز پروژه انتقال آب دریای خزر به مرکز ایران

پروژۀ انتقال آب دریای خزر به مناطق مرکزی ایران رسماً کلید خورد. در اولین مرحله این طرح قرار است آب شیرین شدۀ دریای خزر به شهرهای سمنان، قم، کاشان و اصفهان منتقل شود. اما بعضی از کارشناسان در مقرون به صرفه بودن یا حتی ممکن بودن این کار تردید کرده اند.

مجید خیام دار گزارشی می دهد.