پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزارت نفت ایران در پی حمله اینترنتی، ستاد بحران تشکیل داد

مقام های وزارت نفت ایران می گویند که در پی حمله سایبری به به سامانه مخابراتی و وب سایت این وزارتخانه، ستاد بحران در وزارت نفت تشکیل شده است. سخنگوی وزارت نفت گفته است که "ویروس، مادربرد کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است."