وزیر علوم ایران:علوم انسانی غربی پایه‌های اعتقادی را سست می‌کند

دانشجو حق نشر عکس ISNA
Image caption آقای دانشجو می گوید که علوم انسانی غربی به دین خدشه وارد می کند

کامران دانشجو وزیر علوم ایران می گوید که کانال علوم انسانی کانال خدشه وارد کردن به دین است و علوم انسانی غربی بر پایه های مادی بنا شده و پایه های اعتقادی را سست می کند.

به گزارش خبرگزاری فارس آقای دانشجو گفته که "چرا وقتی ما می گوئیم تحول در علوم انسانی به خیلی ها بر می خورد و می گویند مگر علوم اسلامی هم داریم."

وزیر علوم اضافه کرده که "دانشگاه باید بر مدار دین حرکت کند و این وظیفه من است که این کار را انجام دهم اگر غیر از این شد باید به دانشگاه معترض بود."

آقای دانشجو با اشاره به نظرات آیت الله خامنه ای گفته که وی تاکید دارد که "مبانی علوم غربی کاملا با مبانی علوم اسلامی متضاد است."

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران شهریور ماه سال گذشته گفته بود که آموزش بسیاری از رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها باعث بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود.

آقای خامنه ای تحصیل حدود دو میلیون نفر از سه و نیم میلیون دانشجو در ایران در رشته های علوم انسانی را مایه نگرانی دانسته بود زیرا به گفته وی"توانایی مراکز علمی و دانشگاه ها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست."

رهبر جمهوری اسلامی با ابراز نارضایتی از آموزش علوم انسانی گفته بود که "بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آنها مادی گری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد."

آیت الله خامنه ای از مراکز تصمیم گیری از جمله دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته بود به این موضوع رسیدگی کنند و گزارشها نشان می دهد که بعد از آن تلاشها برای تغییر سر فصلها و کتابهای درسی دانشگاهی علوم انسانی شروع شده است.

برخی از منتقدان می گویند که رهبران جمهوری اسلامی از آن جهت به مخالفت با تدریس و مطالعه علوم انسانی و اجتماعی در مراکز علمی ایران برخاسته اند که خواست دانشجویان و قشر تحصیلکرده جامعه برای اصلاحات و تحولات سیاسی و مدنی در کشورشان را حاصل آگاهی و آشنایی آنان با این علوم می دانند.

انتقاد از تدریس علوم انسانی غربی در دانشگاه های ایران در متنی که پس از برگزاری یکی از جلسات دادگاه بازداشت شدگان حوادث انتخابات ریاست جمهوری ایران، به عنوان اظهارات سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر شد نیز آمده بود.

در این متن که اعلام شد توسط آقای حجاریان نوشته و در دادگاه توسط سعید شریعتی، عضو دیگر شورای مرکزی جبهه مشارکت خوانده شد، آمده بود: "متأسفانه در ایران با ضعف علوم انسانی، به خصوص در رشته های جامعه شناسی و علوم سیاسی مواجهیم و علی رغم گسترش مراکز آموزشی عالی و کثرت دانشجو در رشته های علوم انسانی، متون آن از عمق چندانی برخوردار نیست و مطالب با ترجمه های اغلب ناقص و بدون نقد در اختیار دانشجویان گذاشته می شود".

در متن مذکور همچنین از تدریس علوم انسانی توسط فارغ التحصیلان این رشته ها، به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از ایران انتقاد شده بود.

مطالب مرتبط