پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدبان اول اردیبهشت ماه 1391

در این برنامه مسعود بهنود از انعکاس خبر سیل تهران در مطبوعات می‌گوید. در بخش دوم دیدبان هم سردبیر گروه «اینتراکتیو» و برنامه نوبت شما توضیح می‌دهد که چرا برنامه نوبت شما با 10 ثانیه تاخیر پخش می‌شود.