بازجویی بستگان کارمندان رادیو فردا در ایران

حق نشر عکس 11

رادیو اروپای آزاد، خبر داده است که عده ای از اعضای خانواده های بعضی از کارمندان رادیو فردا، بخش فارسی این موسسه، در ایران تحت فشار قرار گرفته اند و از برخی از آنها بازجویی شده است.

در بیانیه ای که رادیو اروپای آزاد منتشر کرده، آمده است که در یک سال گذشته، دست کم در ۲۰ مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شده‌اند و در مواردی بازجویی‌ها تا چند ساعت به طول انجامیده است.

آرمان مستوفی، مدیر رادیو فردا در این باره گفته است که روند اعمال فشار بر نزدیکان کارکنان رادیو فردا بیش از یک سال است که آغاز شده است و تاکنون در مجموع ۱۰ خانواده درگیر آن بوده‌اند.

به گفته آقای مستوفی، در برخی موارد یکی از اعضای خانواده و در مواردی دیگر تعداد بیشتری از اعضای خانواده‌های برخی از کارکنان رادیو فردا احضار شده‌اند.

آقای مستوفی، در گفت و گویی که در وبسایت این رادیو منتشر شده گفته است که "بازجویان، خانواده‌های کارکنان را تهدید کرده‌ و خواسته‌اند تا ارتباط خود را با نزدیکان‌شان در رادیو فردا قطع کنند و در مواردی نیز از خانواده‌ها خواسته‌اند تا به نزدیکانشان در رادیو فردا بگویند از همکاری با این رسانه دست بکشند و به ایران بازگردند."

به گفته او در مواردی بازجویان خواهان آن شده‌اند که برخی از کارکنان رادیو فردا به بعضی از موضوعات نپردازند.

آقای مستوفی به بی بی سی گفت که این بازجویان خواسته بودند که خبرنگاران رادیو فردا موضوعاتی با محور سرکوب معترضان، وضعیت زندانیان سیاسی، فشارها و شکنجه در ایران را در دستمایه کار خود قرار ندهند.

استیو کورن، مدیر رادیو اروپای آزاد گفته است که این اقدام نشان از تلاش شدید جمهوری اسلامی برای خودداری از گردش آزاد اطلاعات در ایران دارد.

پیشتر نیز اعضای خانواده بعضی از کارکنان بی بی سی فارسی تحت فشار قرار گرفتند و چند نفر از آنان بازجویی شدند و حتی در یکی از موارد، خواهر یکی از خبرنگاران بخش فارسی بی بی سی چند روزی در بازداشت به سر برد.

در پی این فشارها مارک تامپسون، مدیرکل بی‌بی‌سی، با ابراز نگرانی نسبت به برخورد مقامات ایران با اعضای خانواده و بستگان کارکنان بی‌بی‌سی فارسی، بازداشت یکی از اعضای خانواده یکی از کارکنان این رسانه را به شدت محکوم کرد.