پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داده که خود را آماده کند تا هنگام مذاکرات هسته ای بعدی در مسکو گامهای جدی بردارد. بعد از گفتگوها در استانبول و بغداد، ایران و پنج بعلاوه یک بزودی در مسکو دور میز مذاکره می نشینند.

نادر سلطانپور از آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسیده با توجه به سیاست گام به گام و عمل متقابلی که ۱+۵ در بغداد وعده داد، این گروه چه گامی برای جلب اعتماد ایران برداشته است.