پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش چهل درصدی تولید خودرو در ایران نسبت به بهار سال پیش

انتشار آمارهای تازه از وضعیت تولید صنایع خودرو سازی ایران نشان می دهد که تولید انواع خودور در بهار امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال تا حدود ۱۴۰ هزار دستگاه یا ۴۰ درصد کم شده است، اما علت این کاهش تولید چیست؟

علی قدیمی گزارش می دهد.