پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمد حسن گنجی، گنجی که در خاک شد

تا آخرین روزهای عمر دست از کار و تلاش نکشید. او را پدر جغرافیای نوین ایران می دانند. محمد حسن گنجی، بنیانگذار سازمان هواشناسی ایران و دانشگاه بیرجند. مولف اولین اطلس اقلیمی ایران. این دانشمند ایرانی، دو روز پیش در سن ۱۰۱ سالگی بر اثر خونریزی مغزی در تهران درگذشت. فریبا صحرایی سه سال پیش با آقای گنجی گفت و گویی اختصاصی کرده بود. او نگاهی کرده به زندگی پرفراز و نشیب این استاد ایرانی.