پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صادرات نفت ایران: 'باز هم کاهش'

Image caption رویترز علت کاهش صادرات نفت ایران را تشدید تحریم ها علیه ایران عنوان کرده است

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز صادرات نفت ایران در ماه ژانویه، یعنی ماه اول سال جاری میلادی به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

گزارش رویترز بر اساس آمار گردآوری شده توسط منابع ناظر بر خرید و فروش نفت و آمد و شد تانکرهای نفت کش تهیه شده است.

رویترز علت کاهش صادرات نفت ایران را تشدید تحریم ها علیه ایران عنوان کرده است.

بیشترین کاهش، در صادرات نفت ایران به چین مشاهده شده است.

نازنین جاوید در گفتگویی با حسن منصور، استاد اقتصاد، نفت، و انرژی در لندن از او پرسیده است اگر کاهش حجم صادرات نفت ایران آنطور که رویترز پیش بینی کرده ادامه پیدا کند، این کاهش به کجا خواهد کشید؟ این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.