پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجارت در نوروز: در میان لنج‌های ایرانی در دوبی

Image caption تجار جنوب ایران بویژه آن دسته که با لنج ها و کشتی‌هایشان مراودات روزمره با آن سوی آبهای خلیج فارس دارند، هر کدام داستان خود را دارند

سالی که گذشت از نظر تجارت برای بسیاری از ایرانی ها سالی پر فراز و نشیب بود.

در این میان، تجار جنوب ایران بویژه آن دسته که مراودات روزمره با آن سوی آبهای خلیج فارس و کشورهای حاشیه اش دارند، هر کدام داستان خودشان را دارند.

علی همدانی که پیش از نوروز به دوبی سفر کرده بود، سری زده به یکی از بندرگاه های دوبی و بین کشتی ها و لنج هایی که از ایران و برای بار زدن به آنجا آمده بودند تا ببیند که امسال حال و هوای تجارت در نوروز چطور است.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.