دزدی و ضرب و جرح عمدی در فهرست ۱۰ جرم نخست در ایران

نشان قوه قضائیه
Image caption گزارش آماری قوه قضائیه نشان می دهد که این نهاد با انبوهی از پرونده های بررسی نشده مواجه است

قوه قضائیه ایران گزارش داده که در سال گذشته نزدیک به چهار میلیون پرونده قضایی در ایران تشکیل شده که سرقت و ضرب و جرح عمدی در صدر فهرست جرم ها در این کشور قرار دارد. توهین به اشخاص، تهدید، تخریب، مواد مخدر، خیانت در امانت و صدور چک در رده های بعدی قرار دارند.

بنابر گزارش قوه قضائیه، سرقت مستوجب تعزیر با ۴۶۹ هزار پرونده در صدر ده جرم نخست قرار دارد و ضرب و و جرح عمدی با ۳۶۸ هزار پرونده، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ۲۳۰ هزار پرونده، توهین به اشخاص عادی ۲۲۲ هزار پرونده، تهدید ۱۸۰ هزار پرونده، تخریب ۱۳۲ هزار پرونده، نگهداری و مالکیت مواد مخدر ۱۱۳ هزار پرونده و استعمال مواد مخدر با ۹۷ هزار پرونده در رتبه های بعدی قرار دارند.

خیانت در امانت و صدور چک هر کدام با ۹۳ هزار پرونده در رتبه های بعدی قرار دارند و علاوه بر اینها نیز دو میلیون پرونده با عنوان "سایر پرونده ها" وجود دارد که در هیچیک از این دسته بندی ها قرار نمی گیرد.

خبرگزاری مهر به نقل از حمید شهریاری معاون آمار قوه قضائیه نوشته که در یازده ماه اول سال گذشته سه میلیون و ۸۵۰ پرونده قضایی در دادگاهها و دادسراها تشکیل شده است که با احتساب اسفندماه به حدود چهار میلیون می رسد.

بنابر گزارش قوه قضائیه، بیشتر آمارها پرونده ها مربوط به دادگاههای عمومی و دادسرهاست.

این گزارش نشان می دهد که در دادگاههای عمومی (حقوقی، خانواده، جزایی و اطفال) در سال گذشته بیشتر از سه میلیون و ۱۵۹ هزار پرونده تازه وارد شده در حالی که پیش از این هم بیشتر از ۶۴۶ هزار پرنده در این دادگاهها وجود داشت.

میزان پرونده هایی که تکلیف آنها روشن شده است در مقایسه با پرونده های تازه بسیار کمتر است.

بنابر این گزارش، دادگاهها در پایان سال نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده "مانده" دارند که تکلیف آنها روشن نشده است.

مطالب مرتبط